Mobiel.nl inloggen

Wat voorheen studentmobiel was is nu Mobiel.nl. Bij mobiel.nl vind u de dezelfde geweldige kortingen als bij studentmobiel. De nieuwste telefoons maar ook wat oudere alles met een enorme korting is hier te vinden. Daarbij is de service uitstekend en alles is digitaal te regelen.

Mobiel.nl inloggen op tablet of mobiel

Mobiel.nl inloggen is niet alleen via de vaste computer (desktop) te benaderen. Ook kunt u inloggen bij Mobiel.nl met uw smartphone of tablet, hiervoor gebruikt u dezelfde link als voor de vaste computer. Onderaan deze pagina hebben wij de juiste mobiel.nl inloggen link voor uw toegevoegd waardoor u met één druk op de knop direct naar uw Mobiel.nl inloggen omgeving kunt gaan.

Veilig inloggen bij Mobiel.nl

Zoals bij vele andere website’s wilt u veilig inloggen bij Mobiel.nl. Het gevaar is dat u inlogt via een neppe link waardoor u niet beveiligd inlogt bij Mobiel.nl. Hierdoor kunt u uw computer besmetten met virussen en malware. Virussen en malware kunt u computer en bestanden infecteren waardoor u ook bijvoorbeeld via de email het virus kunt overbrengen naar familie en vrienden.

Let daarom altijd op het volgende alvorens u inlogt op een website.

  1. De website die uw bezoekt heeft linksboven in de adresbalk een groen slotje
  2. De link van de website heeft de originele naam van het bedrijf. Bijvoorbeeld vodafonee.nl is niet vodafone.nl
  3. U heeft een virusscan ge-update draaien op uw pc.

Als u bovenstaande stappen altijd in de gaten houdt dan zult u altijd veilig inloggen op de desbetreffende website’s.